Fondo Alvajar

César Alvajar Diéguez 
(A Coruña, 10-01-1892 / París, 06-06-1965)

Bandeiras do Goberno Republicano Español no Exilio e da
Irmandade da Fala de Betanzos (Museo das Mariñas, Betanzos)

Francisco Javier Alvajar López
(A Coruña, 1920 / Tabeaio-Carral, 12-12-1996)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de
Galicia en París

Goberno Republicano
Español no Exilio

Agrupación
"A la Tercera República
"

"Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles" FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

"Unión Federalista de las Comunidades Étnicas
Europeas" UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

 

 


WWW
http://archivomunicipal.betanzos.net/

© Web do Concello de Betanzos (Arquivo Municipal), que agradece a don Xavier Alvajar López e á súa viúva, dona María Josefa Castelo Gómez, que esta extraordinaria documentación chegase ó Arquivo Municipal de Betanzos. Así mesmo, agradece a colaboración económica do Consello da Cultura Galega para as labores de dixitalización.
Foi realizada polo arquiveiro Alfredo Erias Martínez, coa colaboración de José María Veiga Ferreira e Ermita Rodríguez Pérez. En probas desde o 1-02-2017. Preséntase o 16-03-2017, aínda que seguirá en probas.