ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS (Fondo Alvajar)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de
Galicia en París

Goberno Republicano Español no Exilio

Agrupación "A la Tercera República"

"Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles" FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

"Unión Federalista de las Comu-
nidades Étnicas Europeas" UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

GALERIA
algún documento pode estar sometido a copyright
 
César Alvajar Diéguez 
(A Coruña, 10-01-1892 / París, 06-06-1965)
AMB
 
Bandeiras do Goberno Republicano Español no Exilio e da Irmandade da Fala de Betanzos co busto de bronce de Castelao (Museo das Mariñas, Betanzos).
Foto: Alfredo Erias.
Francisco Javier Alvajar López no seu despacho do Goberno Republicano Español no exilio en París. AMB.

Os esposos, María Josefa Castelo Gómez e Javier Alvajar López na súa casa de Tabeaio (Carral, A Coruña) en agosto de 1991. Foto: Alfredo Erias.

Javier Alvajar López, enfermo, e o seu enterro no cemiterio de Tabeaio (Carral) o 13-12-1996. O féretro estaba cuberto pola bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio, que no 1997 pasaría ó Museo das Mariñas, de Betanzos. Foto: Alfredo Erias.

O 14 de abril de 1997, 66 aniversario da proclamación da Segunda República, María Josefa Castelo Gómez, cumprindo os desexos do seu defunto esposo, Javier Alvajar López, entrega ó concello de Betanzos a bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio, así como numerosos documentos da delegación do "Consello de Galiza" para Europa, do Movemento Europeo, de diferentes entidades republicanas no exilio, etc. Recibe este patrimonio o alcalde de Betanzos, Manuel Lagares Pérez, en presencia do arquiveiro, director do Museo das Mariñas e amigo da familia Alvajar, Alfredo Erias Martínez (primeiro pola esquerda), do concelleiro delegado de Cultura, Francisco Díaz Pereira (primeiro pola dereita) e do secretario do concello, Cristóbal Víctor Fraga Bermejo. Fotos xentilmente cedidas por La Voz de Galicia e polo seu autor Xosé Castro.

Bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio (Museo das Mariñas, Betanzos). Foto: Alfredo Erias. Familiares de Javier Alvajar López o día do seu enterro no cemiterio de Tabeaio o 13-12-1996. A súa esposa, María Josefa Castelo Gómez leva con agarimo a bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio, que entregaría ó Museo das Mariñas o 14 de abril de 1997, cumprindo os desexos do seu esposo.

Bandeirín republicano do despacho parisino de Francisco Javier Alvajar López no Goberno Republicano Español no exilio . Foto: Alfredo Erias.

César Alvajar Diéguez. AMB. Carné de prensa de César Alvajar Diéguez. AMB. César Alvajar Diéguez. AMB.
Certificado da exiliada familia Alvajar en Francia. AMB. Carnet de residente privilexiado («carte de séjour de résidente privilégié»), co nº AA51081, de César Alvajar Diéguez en Francia, logo de que o goberno francés lle concedese no 1932 as «palmas académicas». AMB. César Alvajar Diéguez en un amigo, antes do exilio, na coruñesa praza das Bárbaras. AMB.

Bandeira da Irmandade da Fala de Betanzos (Museo das Mariñas, Betanzos).
Foto: Alfredo Erias.

Postal do Goberno Republicano no exilio. AMB.
Postal. AMB. Postal do Goberno Republicano no exilio. AMB.
Postal. AMB. Deseño de Picasso. Postal. AMB.
Invitación á familia Alvajar. AMB. "O buxeiro negro de Europa". AMB. Portada da Constitución da Segunda República, a finais de 1931, e imaxe do presidente, Niceto Alcalá Zamora, na primeira páxina. AMB.
Fotos tomadas do folleto titulado, 9 de diciembre de 1931 - 9 de diciembre de 1956: Acto conmemorativo del XXV aniversario de la promulgación de la Constitución de la República Española, celebrado por los Diputados de las Cortes Constituyentes en el exilio. Embajada de España en México, 36 p.  AMB.
Fotos tomadas do folleto titulado, 9 de diciembre de 1931 - 9 de diciembre de 1956: Acto conmemorativo del XXV aniversario de la promulgación de la Constitución de la República Española, celebrado por los Diputados de las Cortes Constituyentes en el exilio. Embajada de España en México, 36 p. AMB.
Fotos tomadas do folleto titulado, 9 de diciembre de 1931 - 9 de diciembre de 1956: Acto conmemorativo del XXV aniversario de la promulgación de la Constitución de la República Española, celebrado por los Diputados de las Cortes Constituyentes en el exilio. Embajada de España en México, 36 p. AMB.
Fotos tomadas do folleto titulado, 9 de diciembre de 1931 - 9 de diciembre de 1956: Acto conmemorativo del XXV aniversario de la promulgación de la Constitución de la República Española, celebrado por los Diputados de las Cortes Constituyentes en el exilio. Embajada de España en México, 36 p. AMB.
Fotos tomadas do folleto titulado, 9 de diciembre de 1931 - 9 de diciembre de 1956: Acto conmemorativo del XXV aniversario de la promulgación de la Constitución de la República Española, celebrado por los Diputados de las Cortes Constituyentes en el exilio. Embajada de España en México, 36 p. AMB.
Álvaro de Albornoz (1959). AMB. Felicitación de Nadal. AMB. Conmemoración da Primeira República Española o 11 de febreiro de 1964 en París. AMB.
Conmemoración da Primeira República Española o 11 de febreiro de 1964 en París. AMB.
Conmemoración da Primeira República Española o 11 de febreiro de 1964 en París. AMB. Publicación de Éditions Républicaines Espagnoles du B.R.N.G. AMB. Sobre "el Pretendiente Juan de Borbón". AMB. Franco votando no referendum de 1966 para ratificar a Lei de Sucesión. AMB.
Seis reyes en busca de una corona o El Tute de los seis Reyes y el Caudillo. Por un ingenio de esta Corte (1967). AMB.
Conmemoración da Primeira República Española (11 de febreiro de 1873) en París (1969). Ó fondo podemos ver a bandeira do Goberno Republicano Español no exilio, que hoxe se conserva no Museo das Mariñas, de Betanzos. AMB. Félix Gordón Ordás. AMB. O xeneral Emilio Herrera Linares. AMB.