ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS (Fondo Alvajar)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de
Galicia en París

Goberno Republicano
Español no Exilio

Agrupación
"A la Tercera República
"

"Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles" FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

"Unión Federalista de las Comunidades Étnicas
Europeas" UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

Traballos de investigación &  Conferencias

ALVAJAR LÓPEZ, Javier (1988): "Apuntes sobre la Delegación del Consejo de Galicia en Europa". Anuario Brigantino.
ALVAJAR LÓPEZ, Javier (1989): "Apuntes sobre la Delegación del Consejo de Galicia en Europa (II)". Anuario Brigantino.
ALVAJAR LÓPEZ, Javier (1990): "Apuntes sobre la Delegación del Consejo de Galicia en Europa (III)". Anuario Brigantino.
ALVAJAR LÓPEZ, Javier (1991): "La Coruña de mi niñez: recuerdos de los años veinte y treinta". Anuario Brigantino.
ALVAJAR LÓPEZ, Javier (1992): "La Coruña de mi adolescencia: recuerdos de la Segunda República Española". Anuario Brigantino.
ALVAJAR LÓPEZ, Javier (1993): "La Coruña de mi juventud: recuerdos de la Guerra Civil y la postguerra". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (1991): Pregón das festas do Socorro (Carral).
ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2008): "Lembranza de Javier Alvajar e unha viaxe pola correspondencia del e de seu pai con Ramón Suárez Picallo". Anuario Brigantino.
PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (1997): "A oposición ó Estatuto de Autonomía de Galicia na Coruña da Segunda República: A Agrupación "A la Tercera República"". Anuario Brigantino.
PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (1998): "Mulleres e República: aproximación ás asociacións de mulleres progresistas na Coruña republicana". Anuario Brigantino.
PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (2000): «Castelao, Ministro do Goberno Republicano no Exilio: unha fotografia descoñecida». Anuario Brigantino.
PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (2002): "César Alvajar Diéguez e o republicanismo galego en Europa". Anuario Brigantino.
TORRES REGUEIRO, Xesús (12 de abril de 1995): «Crónica do Consello de Galiza en Europa». A Nosa Terra, nº 669.

 

CONFERENCIAS DO ANUARIO BRIGANTINO

Vídeos

2017 O Consello de Galiza e as institucións republicanas no exilio

RAMÓN VILLARES PAZ: O Consello de Galiza na época de Castelao (1944-1950). 2-04-2017

Completo
EMILIO GRANDÍO SEOANE: A reconstrución da oposición ao franquismo nos anos 50: Salvador de Madariaga. 9-04-2017 Completo
ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ: Presentación da páxina web do Fondo Documental Alvajar, do Arquivo Municipal de Betanzos. 16-04-2017 Completo
CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ: O compromiso republicano da familia Alvajar-López. 6-04-2017 Completo