ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS (Fondo Alvajar)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de
Galicia en París

Goberno Republicano
Español no Exilio

Agrupación
"A la Tercera República
"

"Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles" FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

"Unión Federalista de las Comunidades Étnicas
Europeas" UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

Casa de Galicia en París
algún documento pode estar sometido a copyright

Estatutos

Regulamento

Asemblea (1965)

CORRESPONDENCIA

1958 // 1964 // 1965

PRENSA

Recortes: 1954 // 1969

Ecos dos celtas: 1960a // 1960b

Galicia en Francia: 1964

 

 

 

GALERÍA

...

 

ACTIVIDADES
CULTURAIS