ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS (Fondo Alvajar)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de
Galicia en París

Goberno Republicano
Español no Exilio

Agrupación
"A la Tercera República
"

"Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles" FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

"Unión Federalista de las Comunidades Étnicas
Europeas" UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

Delegación do Consello de Galiza en París
algún documento pode estar sometido a copyright

 
1944, Acta de constitución BOLETÍN

1963 06
1963 08
1965 02
1966 01
1966 08
1967 05

CORRESPONDENCIA
1951-1965
1966-1970
1971-1976
PUBLICACIÓNS GALEGAS
"SÍNTESE
INFORMATIVA"

1960-1965
...
1966...

PRENSA GALEGA