Arquivo Banda O Campo Os Caneiros Feiras-Mercados Festas O Globo Política
Ribeiras Rúas Vistas O Pasatempo        

ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS 


FOTOGALERIA

Rúas, prazas, defensas...

Tres imaxes da Rúa da Cerca arredor das décadas de 1950-60 coa Casa Gótica, hoxe derrubada. Curva do Valdoncel arredor de 1905. Foto: Ferrer.
A Porta do Cristo nas primeiras décadas do s. XX. Soportais da Fonte de Unta. O cartel do CIne Capitol anuncia a película Un día en Nueva York, de 1949.

A Av. Jesús García Naveira en 1932. Rúa da Fonte de Unta arredor de 1940-50. Rúa do Valdoncel arredor da década de 1950. Torre do Reló e igrexa de Santiago en 1895.
Foto: F. J. Martínez Santiso.
Torre do Reló en xullo de 1911.
 
A igrexa de Santa María do Azougue en 1899. Foto: F. J. Martínez Santiso que se autorretrata
nunha das fotos.
A vella Rúa dos Ferreiros
a principios do s. XX.
 
Rúa de San Francisco entre 1919 e 1936. Libro de postais da Casa Núñez. Coleción Muíño-Mauri.
 
 
O Concello e a Praza da Constitución arredor de 1900. Foto: Avrillon. Xentileza da Familia Couceiro.
 
O Concello e a Praza da Constitución arredor de 1905. Foto: Ferrer.
 
Pazo de Bendaña, Torre do Reló, igrexa de Santiago e Torre de Lanzós co xardín que estaba diante do Concello, proxectado en 1938 e que desapareceu arredor de 1990.