Arquivo Banda O Campo Os Caneiros Feiras-Mercados Festas O Globo Política
Ribeiras Rúas Vistas O Pasatempo        


ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS 


FOTOGALERIA

Banda de Música

Banda Municipal de Betanzos acompañando ós excursionistas da Coruña que chegaron por ferrocariil á Estación do Norte en 1907.
Foto: Ferrer.

Banda Municipal de Betanzos. Esta fotografía aparece no Programa de Festas Patronais de San Roque de 1911 cando o seu director era don Antonio Segura Penalva (Cuns: 1986).

Banda Municipal de Betanzos arredor de 1920
 (Cuns: 1986).

Banda Municipal de Betanzos (1925-26).
 
Banda Municipal de Betanzos (décadas 1920-30?).

 

Banda Municipal de Betanzos. Foto de 1930 tomada no patio posterior das Escolas e Asilo "García Hermanos" no acto de agasallo ó ministro don Julio Wais Sanmartín (Cuns: 1986). Banda Municipal de Betanzos (décadas 1950-60?).