Fondo Alvajar

César Alvajar Diéguez 
(A Coruña, 10-01-1892 / París, 06-06-1965)

Bandeiras do Goberno Republicano Español no Exilio e da
Irmandade da Fala de Betanzos (Museo das Mariñas, Betanzos)

Francisco Javier Alvajar López
(A Coruña, 1920 / Tabeaio-Carral, 12-12-1996)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de Galicia
en París

Gobierno Republicano Español en el Exilio

Agrupación A la Tercera República

Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

Unión Federalista de las Comunidades Étnicas Europeas UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

 

 


WWW http://archivomunicipal.betanzos.net/

© Web do Concello de Betanzos (Arquivo Municipal), que agradece a colaboración económica do Consello da Cultura Galega. Foi realizada polo arquiveiro Alfredo Erias Martínez, coa colaboración de José María Veiga Ferreira e Ermita Rodríguez Pérez. En probas desde o 1-02-2017.