ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS
 

Centro Betanzos de Buenos Aires
 

Traballos

(1982): "Reseña histórica del Centro Betanzos en Buenos Aires". Anuario Brigantino

TORRES REGUEIRO, Xesús (2004): "O "Centro Betanzos" de Bos Aires: cen anos de vida, 1905-2005". Anuario Brigantino

Publicacións periódicas

BETANZOS: Publicación oficial del "Centro Cultural Betanzos" y portavoz de la Colonia Brigantina

1931 08 01 / 1935 08 01 / 1946 08 01 / 1947 12 01 / 1948 12 01 / 1949 12 01 / 1951 01 01 / 1960 12 01 / 1962 08 01 / 1964 08 01 / 1972 01 / 1978 08 / 1979 01 / 1980 03 / 1980 08 / 1981 08

Datas límite: (1931-1981) 
Periodicidade: Anual. 
Editor: "Centro Cultural Betanzos" de Buenos Aires. 
Director:../ Jaime Pita / Andrés Beade. 
Colaboradores: J. Veiga Roel, Xavier Bóveda, Juan González, Xak Hobe, M. Abelenda, José Novo, Serafín Teijo, José Méndez Buyo, Alfredo Curiel, M. Fernández, Luís Crespo, J. Nunez, Agustín Cachaza, Constantino Ares, Rosario Rodríguez, Bernardo Souto, Avelino Díaz, Francisco Vales Villamarín, A. Vidal Bao, Céltic, Xaquín López Pita, Fernando García Acuña, A. Suárez do Pazo, Castelao, A. Villar Ponte, Sara M. Suárez Daporta, Rodolfo Prada, Federico García Lorca, E. Carré Aldao, M. Blanco Tobío, Santiso Girón, Fitz A. Fernández, Gervasio Paz Lestón, Demetrio Díaz Varela, Antonio Álvarez, Maruja Boga, Alfonso Díaz, José Ares, José Alguero, Alejandro Pérez Lugín, R. Villar Ponte, Bernardo Bermúdez, Ansuardo, Ramón Rey, José M. Buyo, G. Lareo, Celso Emilio Ferreiro, Ramón Suárez Picallo, J.F. Viqueira, Xosé Neira Vilas, Vicente Abarrategui Paradela, Luis Moure, A. García, Enrique Soñora, Elsa Fenoglio, Amparo Méndez, Maruxa Vilariño, Carlos Penelas, Uxio Novoneyra, Tomás Pérez, Ricardo García Gondell, Suco, Liliana López, Vicente de la Fuente, Pedro Carro, Brais da Bouza, Maino. 
Imprenta: "La Iberia" / Cabrera / "Cogtal" (Buenos Aires).

CENTRO SOCIAL BETANZOS: Fiestas de San Roque

1933 08 / 1934 08 / 1935 08 / 1936 08 / 1944 08 12 / 1950 08 / 1989 08 / 1992 08

Datas límite: (1933-1992) 
Periodicidade: Anual. 
Editor: Centro Social Betanzos de Buenos Aires. 
Colaboradores: Angel Ruiz, Germán Berdiales, A. Paz, Angel López Veiga, Alfredo Álvarez Dopico, José R. Lence, María C. Gómez de Crespo, J.M. Gallegos Rocafull, Juan Antonio Solari, Osvaldo Dans Varela, Bieito Cupeiro, Laura Pita. 
Imprenta: Gráficos Tomás Álvarez e Hijos (Buenos Aires).