Arquivo Municipal de Betanzos
Traballos
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1984): "Rehaciendo el Archivo". Programa de Festas Patronais de Betanzos.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1986: "O Arquivo Municipal de Betanzos e outros máis da cidade: estado da súa organización en decembro de 1986". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1987): "A I Mostra Documental de Betanzos". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1988): "Notas do Arquivo de Betanzos". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1988): "Bases para a construcción dun cadro de clasificación de fondos dun arquivo municipal". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo; VEIGA FERREIRA, José María (1988): "A Xunta Municipal de Asociados". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1989): "Coordenación da organización de Arquivos Municipais da Coruña e Lugo". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1990): O Arquivo Fotográfico Selgas. Concello de Betanzos.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo; FERNANDEZ FERNANDEZ, Carlos (1990): "O Arquivo do Hospital de San Antonio da cidade de Betanzos". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (1992): "52 arquivos municipais de Galicia: Algúns datos para a esperanza". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (2001): Betanzos Fotográfico: Imaxes dos séculos XIX e XX. Concello de Betanzos.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo; VEIGA FERREIRA, Xosé Mª (2003): "Francisco Javier Martínez Santiso (I): "inteligente de obras"". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo; VEIGA FERREIRA, José Mª (2006): "Francisco Javier Martínez Santiso (II): "inteligente de obras" e artista". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ. Alfredo (2007): "A invasión francesa de 1809 vista desde Betanzos (I)". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (2008): "Palabras de agradecemento na presentación do Anuario Brigantino 2007", nº 30". Anuario Brigantino.
ERIAS MARTINEZ, Alfredo (2013): "A "EDUCACIÓN" no Arquivo Municipal de Betanzos e no Museo das Mariñas". Murguía: Revista Galega de Historia, nº 27-28, pp. 203-210.