CONFERENCIAS DO ANUARIO BRIGANTINO

CENTENARIO DAS IRMANDADES DA FALA

Vídeos

3-03-2016
XESÚS TORRES REGUEIRO
A Irmandade da Fala de Betanzos 1917-1931

Completo
10-03-2016
XESÚS ALONSO MONTERO
As Irmandades da Fala: dos seus desafíos idiomáticos e da percepción crítica da clase media, dos Precursores e da Real Academia Galega
Completo
17-03-2016
CARLOS-CAETANO BISCAINHO-FERNANDES
As artes escénicas no programa irmandiño: un proxecto inclusivo
Completo
31-03-2016
GORETTI SANMARTÍN REI
As ideas sobre a lingua das Irmandades da Fala. Un proxecto pioneiro de planificación lingüistica sobre o galego
Completo