ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS 


Irmandade da Fala de Betanzos

Correspondencia
 

     

Correspondencia de entrada (1919-1922)

00, Sen Data.  Telegrama de Benigno Sanmartín desde Pontevedra dirixido ó presidente da Irmandade da Fala de Betanzos

00b, Sen Data.  Carta de Enrique Sabio da Irmandade da Fala da Coruña dirixida a Luis Ares

1919-11-17,  Carta de José Vía Golpe, como contador da Irmandade, dirixida ó Presidente Conselleiro Primeiro da Irmandade da Fala de Betanzos

1919-11-25,  Carta do secretario da Sociedad de Recreo Csino Aresano, José M. Deus, dirixida ó Presidente do Cuadro de Declamación da Irmandade da Fala de Betanzos
1919-11-29,  Carta de Cabeza de León, Decano da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago, Salvador dirixida a D. Ánxel Ramos, Presidente da Irmandade da Fala de Betanzos
1920-02-06, Carta anónima (un concursante), dirixida ó Presidente da Irmandade da Fala de Betanzos
1920-09-18,  Carta de Ricardo Frade Giraldez, autor da obra de teatro “Vaites…vaites”, dirixida ó Presidente da Irmandade da Fala de Betanzos
1920-09-19,  Carta de Ricardo Frade Giraldez, autor da obra de teatro “Vaites…vaites”, dirixida Ánxel Ramos, Presidente da Irmandade da Fala de Betanzos
1920-09-24,  Carta de Salvador Cabeza de León, Decano da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago, dirixida a D. Ánxel Ramos, Presidente da Irmandade da Fala de Betanzos
1921 Carta de Vicente Risco dirixida a Luis Ares, Irmandade da Fala
1921-03-31, Carta de Federico Zamora (Conselleiro segundo da Irmandade da Fala da Coruña) dirixida á Irmandade da Fala de Betanzos
1921-04-06, Carta de Ángel Fernández, Director da Sociedade Coral Queixumes dos Pinos de Vigo, dirixida ó Presidente da Irmandade da Fala de Betanzos
1921-04-10, Carta de Ricardo Frade, da dirección da empresa de automóviles El Noroeste, autor da obra Vaites…vaites dirixida a Luis Ares
1921-05-20, Carta de Modesto Piñeiro, Segredario da Irmandade Celtiga en Madrid, dirixida a Luis Ares Miramontes. Está asinada así mismo por Fermín F. Penzol
1921-06-16, Carta de Lois Cortiñas dirixida a Lois Ares
1921-07-03, Carta de Lois Cortiñas a Lois Ares
1921-09-25, Carta de Fermín Penzol, conselleiro primeiro da Irmandade Celtiga en Madrid, dirixida a Lois Ares
1921-10-15, Carta de José Rodríguez Vicente dirixida a Lois Ares
1922-01-00, Carta invitación do Directorio do Partido Nazonalista Galego e das Irmandades da Fala, asinada por Francisco Manuel Balboa, A. Villar Ponte, Manoel … e Vicente Risco, dirixida ó Conselleiro Primeiro da Irmandade da Fala de Betanzos
1922-01-30, Carta de Francisco M. Balboa, Conselleiro Primeiro da Irmandade da Fala da Cruña, dirixida a Lois Ares
1922-03-07, Carta de Vicente Risco, Conselleiro Supremo da Irmandade Nazonalista Galega, dirixida ó Primeiro Conselleiro da Irmandade da Fala de Betanzos
1922-03-23, Carta de Vicente Risco, Irmandade Nazonalista Galega, dirixida a Lois Ares
1922-04-03, Carta de Alfonso V. Monyardin (Ourense) a Xoquín de la Peña (Madrid)
1922-04-06, Carta de Xoaquín Peña dirixida a Luis Ares Castro. Na mesma vai incluída unha carta do Segredario Xeral da Irmandade Nazonalista Galega, Alfonso V. Monyardin (ver anterior)

Correspondencia de saída (1920-1922)

1920-03-27, Carta de Luis Ares dirixida a Francisco Vales Villamarín
1920-04-25, Borrador de carta a Fariñas
1920-07-23, Carta de Luis Ares Castro, Segredario da Irmandade da Fala, dirixida a Salvador Cabeza de León
1922-04-11, Copia de carta da Irmandade da Fala de Betanzos, dirixida ó Conselleiro Supremo da Irmandade Nacionalista de Ourense