A "Irmandade da Fala de Betanzos"
e o seu entorno
 (en colaboración con Xesús Torres)

Bandeira da Irmandades da Fala
de Betanzos (Museo das Mariñas)
Escudo de Betanzos na bandeira
da Irmandades da Fala (Museo das Mariñas)
Escudo das Irmandades da Fala na bandeira das Irmandades da Fala de Betanzos. Bandeira da Irmandade da Fala
de Betanzos e algúns irmáns (1918).
Lois Ares Castro. Cuberta e contracuberta do libro dos Xogos Froraes de Betanzos (1918). Francisco Vales Villamarín, presidente
da Irmandade da Fala de Betanzos e Manuel Villuendas Pena, impresor do libro
dos "Xogos Froraes" de 1918.

Do libro dos Xogos Froraes de Betanzos (1918). Familia Ares Castro. Salvador Mosteiro (Betanzos, 1896 - A Coruña, 1982. Os irmáns betanceiros Xosé e
Ángel Ramos Lacaba.
Luis Cortiñas (Betanzos, 1900 – Concepción del Uruguay, 1986).  Selo da "Irmandade da Fala" de Betanzos,
constituída o 30-10-1918 (AMB).
Selo da "Irmandade Céltiga en Madrid"
nunha carta de 1921 (AMB).
Selo da "Irmandade da Fala A Cruña"
nunha carta de 1921 (AMB)
Antón Vilar Ponte. Antón Vilar Ponte, por Cebreiro. Esta obra de Antón Vilar Ponte inicia o fenómeno das irmandades da fala. Portada de Camilo Díaz.
Decálogo do nacionalismo galego. Viñeta de Castelao en A Nosa Terra, 1-04-1922. Vicente Risco, por Cebreiro.
 
Algúns dos participantes na IV Asemblea Nacionalista de Monforte en 1922: Castelao, Arturo Noguerol, Losada Diéguez, Antón Vilar Ponte, Roberto Blanco Torres, Ramón Otero Pedrayo, Manoel Antonio, Lustres Rivas, Ramón Vilar Ponte,…