1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.9 EDUCACIÓN
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.9.1 ESCOLAS DE ENSINO PRIMARIO

Exts. e docs. relativos á fundación “Colegio de Huérfanas”  1564-1979 1
Exts. e docs. relativos á fundación “Cátedra de Latinidad”  1602-1993 2
Expts. relativos a escolas de Betanzos e provincia 1779-1830 2
Solicitudes de axudas escolares 1836-1990 3
Estatística escolar 1839-1854 1
Expts. de exames escolares 1840-1842 1
Expts. e libros rexistros escolares 1841-1939 3
Expts. de contas xustificadas das escolas públicas do concello de Betanzos 1876-1902 1
1.9.2 XUNTAS E COMISIÓNS DE EDUCACIÓN
Libros de actas e expts. da “Comisión Local de Instrucción Primaria” 1839-1910 1
Expts. de xuntas e comisións de Educación 1848-1997 4
Libros de actas da “Junta Local de Escuelas” 1855-1882 1
Libros de altas e expts. de nomeamento e composición da “Junta Local de Primera Enseñanza” 1857-1932 2
Correspondencia das xuntas e comisións de Educación 1870-1970 3
Expts. de constitución e renovación da “Junta Local de Instrucción Pública” 1873-1908 1
Docs. relativos a material pedagóxico escolar 1919-1945 1
Libros de Actas do “Consejo Local de Primera Enseñanza” 1935-1949 1
Libros rexistro de entrada de correspondencia do “Consejo de Primera Enseñanza”  1935-1992 4
Libros rexistro de tomas de posesión e ceses de persoal de Ensino da “Junta Municipal de Primera Enseñanza” 1944-1974 1
Libros de actas da “Junta Municipal de Primera Enseñanza” 1948-1949 1
Libros rexistro de correspondencia da “Junta Municipal de Primera Enseñanza” 1948-1965 1
Actas e expedientes do “Consejo Municipal de Educación” 1985-1988 1
1.9.3 CENTROS DE ENSINO SECUNDARIO
Libros de acordos do claustro e outros documentos do “Instituto Libre de Segunda Enseñanza” 1869-1874 1
Actas da “Junta Mixta Administrativa” e outros documentos do “Colegio Privado de Segunda Enseñanza” 1878-1925 1
Exts. e docs. relativos ó “Instituto de Segunda Enseñanza” 1931-1937 1
1.9.4  ENSINO PROFESIONAL
Expedientes relativos á “Escuela de Orientación Profesional y Pre-Aprendizaje” 1947-1997 8
Expedientes de cursos concertados 1988 2