1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.8 PATRIMONIO
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.8.1 DESCRICIÓNS XERAIS, INVENTARIOS DE BENS

Relacións anuais de repoboación de carballos e estado das devesas e montes reais da xurisdición de Betanzos 1693-1827 1
Relacións, inventarios e estatísticas dos bens municipais e estatais 1844-1996 9
1.8.2 COMPRAS, VENDAS, ARRENDAMENTOS, CESIÓNS, PERMUTAS, EXPROPIACIÓNS, DESAMORTIZACIÓNS
Expedientes relativos a compras, vendas, arrendamentos, cesións, permutas e expropiacións dos bens municipais 1728-2009 31
Expedientes relativos a desamortizacións 1804-1877 1
Valoracións de fincas municipais 1985 1
1.8.3 BENS DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO CULTURAL
Expedientes e documentos relativos ó Patrimonio Histórico-Artístico e Cultural 1805-2006 3
Memorias de Control Arqueolóxico 2005 1