1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.5 SERVICIOS. MILITARES
Subsección e series documentais anos unidades de instalación

1.5.1 ALISTAMENTO MILITAR

Documentos diversos de tema militar 1580-1614 1
Expedientes de alistamento militar 1689-1996 214
Expedientes de aprensión de desertores e quintos 1774-1848 1
Asignacións ós mariñeiros da Armada Nacional 1821 1
Expedientes de declaración de prófugos 1841-1941 3
Correspondencia militar 1910-1969 2
“Libros de Registro de llamada de movilización y revista anual” 1933-1972 4
Comunicacións e fallos adoptados pola “Junta de Clasificación y Revisión de La Coruña” 1950-1994 12
Cartillas militares 1971-1985 2
Fichas individuais de alistamento SD 1
1.5.2 ALOXAMENTOS, BAGAXES, ARMAS, REQUISAS E TRANSPORTES MILITARES    
Aloxamentos, bagaxes, requisas e transportes militares 1664-1989 8
Censos de gando e vehículos susceptibles de ser requisados polo exército 1909-1963 5
1.5.3 CORPOS MILITARES, UNIDADES DE TROPA E AFÍNS    
Documentos relativos a persoal e outros aspectos do “Regimiento Provincial de Betanzos” 1776-1841 2
Expedientes relativos á “Milicia Nacional” 1822-1873 3
Expedientes relativos ó “Cuerpo de Voluntarios Realistas” 1823-1833 1
Correspondencia do "Batallón de Voluntarios Francos de la República de Betanzos Nº 19" 1873 1
Documentos diversos relativos a Academias Militares 1877-1888 1
Xustificantes de revistas militares 1887-1991 3
1.5.4 XUNTAS E COMISIÓNS PARA ASUNTOS MILITARES    
Expedientes de constitución da “Junta Municipal del Censo del Ganado Caballar y Mular” 1902-1913 1
Expedientes relativos ó “Comité de Defensa Pasiva contra Ataques Aéreos” 1936-1947 2