1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.4 POBOACIÓN
Subsección e series documentais anos unidades de instalación

1.4.1 PADRÓNS, CENSOS E ESTATÍSTICAS DE POBOACIÓN

Padróns de habitantes 1737-2000 329
1.4.2 REXISTRO CIVIL DO CONCELLO

Relacións de bautizados, casados e defuntos dadas polos curas-párrocos

1820-1861 6

Relacións e estatísticas xerais do Rexistro Civil

1823-1924 1

Libros de nacidos

1837-1870 8

Libros de casados

1841-1857 1

Libros de mortos

1841-1869 5

Certificacións de defuncións dadas polos facultativos

1842-1845 1

Documentos relativos a matrimonios civís

1932-1934 1
1.4.3 EMIGRACIÓN
Expedientes relativos a emigración 1865-1931 5

Libros rexistro de emigrantes

1928-1934 1
1.4.4 XUNTA MUNICIPAL DO CENSO DE POBOACIÓN    

 Libros de actas e control de expedientes da Xunta Municipal do Censo de Poboación

1900-1930 1
Declaracións de vecindade 1916-1935 1