1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.1 GOBERNO
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.1.1 CONCELLO. PLENO

Libros de actas capitulares ou do Pleno

s. XVI // s. XVII // s. XVIII // s. XIX // s. XX

1549-1999 76
Ordenanzas municipais

1591 (manuscrito) // 1591 (libro) // 1732 // 1770

1591-1990 21

Expedientes e documentos relativos a membros da Corporación Municipal

1661-1991 6
Borradores de actas do Pleno 1820-2001 20
Convocatorias e ordes do día do Pleno e das comisións 1820-1975

4

Expedientes relativos a honras e distincións 1823-1980

3

1.1.2 DISPOSICIÓNS SUPERIORES
Disposicións reais e gobernativas 1487-1938 25
Libros de actas das Reais Xuntas de Galicia 1621-1775 1
Boletín Oficial de Galicia 1834 1
Boletín Oficial da Provincia da Coruña 1835-1845 1

1.1.3 DEMARCACIÓNS E LÍMITES

Expedientes e documentos de demarcación e límites 1670-1971

2

1.1.4 XUNTAS E COMISIÓNS DE GOBERNO

Actas e documentos da “Junta de Gobierno del Partido de Betanzos” 1854 1

Actas e documentos da “Junta Revolucionaria de la Ciudad de Betanzos”

1868 1

Borradores de actas da Comisión Municipal Permanente

1924-1983 6
Libros de Actas da Comisión Municipal Permanente 1924-1985 12
Expedientes diversos de Comisións Informativas 1954-1955 1
Libros de actas de Comisións Informativas 1968-1976 1
Mocións e propostas da Comisión Municipal Permanente 1972-1985 4
Actas da Comisión de Goberno 1980-1999 10
Expedientes da Comisión de Goberno 1981-2000 11
Actas da “Comisión de Programación y Planificación” 1983-1989 3
Informes da “Comisión de Programación y Planificación” 1983-1994 4
Borradores de actas da Comisión de Goberno 1996-2001 1

1.1.5 CORREXIDORÍA. ALCALDÍA MAIOR. ALCALDÍA

   

Expedientes de nomeamento de Maiordomos Pedáneos

1731-1843 1
Bandos 1809-1927 8

Expedientes de nomeamento de Alcaldes de Barrio

1846-1986 2

Intervencións públicas e representación municipal

1954-1983 1

Libros de resolucións da Alcaldía

1954-2002 23

Correspondencia da Alcaldía

1974-2001 25

Expedientes da Alcaldía

1979-1982 1

Escritos recibidos na Alcaldía

1982-1992 11
Notas de prensa da Alcaldía 1986-1988 1