1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.16 XUSTIZA
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.16.1 XUSTIZA ORDINARIA

Pleitos da xurisdición civil e documentos afíns 1615-1884 646
Causas e querelas criminais e documentos afíns 1703-1883 149
Libros de determinacións de conciliación e xuizos verbais celebrados nos Xulgados de Paz do Partido Xudicial 1813-1868 9
Libros de xuizos verbais celebrados no Xulgado de Primeira Instancia 1842-1855 4
Estados semestrais de causas criminais fenecidas e pendentes no xulgado de Primeira Instancia 1844-1882 5
Libros de “conocimiento de la escribanía de Guerra de Betanzos” 1849-1850 1
Estados dos xuizos verbais e de conciliación celebrados nos xulgados do Partido Xudicial de Betanzos 1856-1879 6
Xuizos verbais e de conciliación celebrados nos xulgados do Partido Xudicial de Betanzos 1856-1864 13
Libros de anotación de causas criminais do xulgado de Primaira Instancia 1866-1877 1
Índices alfabéticos de embargos xudiciais sd 1
1.16.2 XUSTIZA ECLESIÁSTICA
Libros de anotacións do notario eclesiástico 1857 1
Xuízos do Tribunal Eclesiástico 1858-1861 1