1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.15 ELECCIÓNS
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.15.1 ELECCIÓNS XERAIS: CORTES, SENADO, ASAMBLEA NACIONAL, CONGRESO, PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

Expedientes de eleccións de deputados a Cortes e Senadores 1810-1989 22
1.15.2 ELECCIÓNS MUNICIPAIS
Expedientes de eleccións municipais 1813-1983 9
1.15.3 CENSO ELECTORAL, XUNTA LOCAL DO CENSO ELECTORAL
Censo electoral 1836-1990 54
Listas de interventores de mesas 1876-1907 1
1.15.4 ELECCIÓNS DE DEPUTADOS PROVINCIAIS
Expedientes de eleccións de deputados provinciais 1837-1974 7
1.15.5 PLEBISCITOS E REFERENDUMS
Expedientes e documentos diversos relativos a plebiscitos e referendums 1926-1986 5
1.15.6 ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO DE GALICIA
Expedientes de eleccións autonómicas 1932-1985 4
1.15.7 XUNTA ELECTORAL DE ZONA
Expedientes xerais de eleccións 1987 2
1.15.8 ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO EUROPEO
Expedientes de eleccións europeas 1989 2