1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.10 CULTURA
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.10.1 FESTAS E ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Expedientes e documentos diversos relativos a festas 1690-1995 33
Relacións de funcións celebradas nos salóns de espectáculos públicos 1882-1950 1
Expedientes relativos a Xogos Florais 1946-1994 5
Expedientes e documentos do Certame de Gaita “As Mariñas de Betanzos” 2007 1
1.10.2 CENTROS E ENTIDADES CULTURAIS DO CONCELLO
Documentos relativos ó Arquivo e Biblioteca 1920-2004 29
Documentos e expedientes xerados polo Anuario Brigantino 1982-2003 5
Expedientes e documentos relativos ó Museo das Mariñas 1984-2010 22
Expedientes reltivos a bandas de música 1852-1967 3
Partituras musicais da Banda municipal de Música e/ou alusivas a Betanzos sd 41
1.10.3 SOCIEDADES CULTURAIS E RECREATIVAS    
Documentos diversos relativos ó “Liceo Recreativo de Artesanos” 1894 1
1.10.4 PUBLICACIÓNS
Folletos 1879-2012

43

Libros de Festas Patronais 1880-2013 31
Documentos diversos relativos a publicacións municipais 1916-1980 1
Anuario Brigantino 1948-2014 76
Materiais do Anuario Brigantino -textos orixinais, material gráfico, etc- 1948-2005 59
Boletín de Información Municipal 1955 1
Recortes de prensa 1976-2011 75
Balance de Xestión 1979-1983 1
Fotografías da actividade do Concello 1979-1982 2
Diversas publicacións municipais 1981-2013 95
O Concello Betanceiro 1985-1997 5
Materiais de publicacións municipais sd 3
1.10.5 XUNTAS E COMISIÓNS DE CULTURA
Actas da “Comisión de Cultura, Festejos y Deportes” 1974-1983 1
Actas da Comisión de Cultura 1983-1987 1
 Expedientes e documentos da Delegación de Cultura e Deportes 1983-2005 27
Libros de Actas da “Comisión de Cultura y Bienestar Social” 1983-1984 3
Ponencias do Delegado de Cultura à Comisión de Goberno 1983-1987 1
Actas da “Comisión de Cultura, Deportes y Bienestar Social” 1987-1988 1