ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS

Irmandade da Fala de Betanzos

IMAXES

***

Traballos sobre a Irmandade da Fala de Betanzos

TORRES REGUEIRO, Xesús (1991): "A Irmandade da Fala de Betanzos: 1917-1930". Anuario Brigantino

VALES VÍA, José-Domingo (2013): "Juegos Florales de Galicia (III): «Xogos Froraes de Betanzos» (1918)". Anuario Brigantino

***
Ciclo de Conferencias do Anuario Brigantino (en 2016) sobre o Centenario das Irmandades da Fala

ARQUIVO DA IRMANDADE DA FALA DE BETANZOS
(con addendas do Fondo Vales Villamarín)

SECCIONS e series documentais

1. GOBERNO

anos
Actas da Irmandade da Fala de Betanzos

1918 // 1919a // 1919b

1918-1919
Regulamentos
          -Folleto en galego (1918)
       
  -Texto mecanografiado en castelán (1919)
1918-1919
Convocatorias 1919
Actas da IV Asamblea Nacionalista 1922

2. SECRETARÍA

Correspondencia de entrada e saída 1919-1922
Listas de Socios

1918a // 1918b // 1920a // 1920b // 1920c // 1920d

1918-1920
Necrolóxicas 1918
3. CONTABILIDADE
Recibos e facturas 1917-1920
Recibos dos socios 1918-1922
4. CULTURA
Publicacións propias
          -
Ao pobo de Betanzos (1917)
          -Âs mulleres brigantinas
          -Asamblea Regionalista del Distrito Electoral de Betanzos
                            (por "El Comité Regionalista de Betanzos", 1918) (AMB, fondo Vales Villamarín)
          -Manifesto (25-07-1930)  (AMB, fondo Vales Villamarín)
          -Mariñáns  (AMB, fondo Vales Villamarín)
           


          -XOGOS FRORAES DE BETANZOS (1918)

          -REXURDIMENTO: Revista quincenal. Órgao dos intereses mariñás
          -(dos orixinais do AMB e do facsímil editado por Eira Vella)
1922 08 01 // 1922 08 16 // 1922 09 01 // 1922 09 16 // 1922 10 01 // 1922 10 16 // 1_1923 // 2_1923 // 3_1923 // 4_1923 // 5_1923 // 6_1923 // 7_1923 // 8_1923
1917-1930
Publicacións recibidas
          -Ao pobo galego: Manifesto da asambleia nazonalista de Lugo
(1918)
          -Â xuventude galega (Santiago, 1920)
          -Boletín Irlandés (Madrid, 1921-1922)
          -¡Érguete, Galicia!
(A Habana, 1922)
          -Independenza ou Morte (A Habana)
          -A autonomía de Galicia (Imp. La Zarpa, Ourense)
         
-Aos labregos galegos (A Habana)       
 
1918-1922
Teatro e Poesía
          -Minia (teatro)
          -O  mayo (poema)