ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS (Fondo Alvajar)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de
Galicia en París

Goberno Republicano
Español no Exilio

Agrupación
"A la Tercera República
"

"Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles" FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

"Unión Federalista de las Comunidades Étnicas
Europeas" UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

Movimiento Europeo & Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

CORRESPONDENCIA

algún documento pode estar sometido a copyright

 
1962-06-13, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen"...
1965-03-10, carta de Henri Gironella, (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen"... a Maurice Faure (Bruxelas).
1965-03-18, carta de Henri Gironella(Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do "Consejo Federal Español del Movimiento Europeo".
1966-05-27, carta de José Mª Gil Robles (Madrid) a Joaquín Satrústegui (Madrid).
1966-05, comunicación de Fernando Álvarez de Miranda y Torres, "Consejero Privado de S. A. R. el Conde de Barcelona" (Madrid)...
1966-11-15, carta de "Enrique Gironella","Secrétaire général du Mouvement Européen" (Bruxelas), a Rodolfo Llopis (Albi), Presidente do "Mouvement Européen", presentándolle a dimisión do cargo.
1974-05-13, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", convidando ós seus membros á participación en distintos acontecementos.
1974-05-15, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen"...
1974-05-22, dúas circulares de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen"...
1974-07-09, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Exécutif.
1974-09-16, telegrama de Manuel de Irujo, "Presidente del Consejo Federal Español", a Jean Rey, "Presidente del Movimiento Europeo" sobre os encarcelados políticos en España.
1974-11-04, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", adxuntando unha nota do presidente do Movemento Europeo, Jean Rey.
1974-11-18, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen" (complementar no apartado de Congresos e Conferencias).
1974-11-25, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", relativa a unha cnvocatoria ós membros do Comité Directeur.
1974-12-09, desde o "Secrétariat International du Mouvement Européen", aviso a M. Léo Tindemans, Primeiro Ministro de Bélxica.
1975-01-24, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
1975-01-25, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
1975-02-11, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
1975-03-07, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur, adxuntando unha "note preliminaire relative a la position du Mouvement Europeen au sujet de l'union politique".
1975-03-31, Groult, P. B., "Observations sur le chapitre du schema du Président Rey intitulé "Le stade final"".
1975-04-28, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós delegados no "Conseil Fédéral".
1975-05-09, Groult, P. B., "Projet d'amendements a l'avis du mouvement européen adresse a M. Leo Tindemans premier ministre de Belgique au sujet de l'Union Européenne".
1975-06-02, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
1975-07, circular do "Secrétaire général du Mouvement Européen" (Bruxelas) sobre cambio de dirección postal en Bruxelas.
1975-09-17, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
1975-12-22, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
1976-01, circular de Robert van Schendel, Jean Rey e Xavier Alvajar sobre o vindeiro congreso do Movemento Europeo en Bruxelas o 5, 6 e 7 de febreiro de 1976.
1976-01-16, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur (complementar no apartado de Congresos e Conferencias).
1976-01-20, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
1976-01-26, carta de F. Thoumsin a Xavier Alvajar sobre reserva de unha habitación en Bruxelas para o congreso do Movemento Europeo o 5, 6 e 7 de febreiro dese ano.
1976-02, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", sobre o congreso do Movemento Europeo de Bruxelas do 5, 6 e 7 de febreiro de 1976.
1977-03-18, circular de Robert van Schendel (Bruxelas), "Secrétaire général du Mouvement Européen", ós membros do Comité Directeur.
sd, carta de Manuel de Irujo, Presidente do "Consejo Federal Español del Movimiento Europeo" a Jean Rey, Presidente do Movemento Europeo (Bruxelas).